Registration and Records

 

2004 Fall Graduate Education

EDU-510-E71  Educational Studies   3   M   5:00PM-8:00PM  Whel 110 
A. Francisco-Harris

EDU-511-E74  Educational Research  3   Th   5:00PM-8:00PM   Whel 108
R. Janke

EDU-514-E73  Instructnl Tech  3   W   5:00PM-8:00PM   Whel 207   Staff

EDU-516-E71  Tech Int: Multi-Media/Ins    4    M    5:00PM-9:00PM   TBA   Staff

EDU-518-E72  Emerging On-Line Classroom  4   M   5:00PM-9:00PM   Whel 207 
J. Elliott   Prereq:  Take EDU 514

EDU-541-E72  Fdtns of Rdg & Lang Arts  3    T   5:00PM-8:00PM   Whel 108
L. Henderson

EDU-545-E71  Resrch in Lit Educ    3   T    5:00PM-8:00PM   Whel 112  N. Feldman
Prereq:  Take EDU 541, EDU 542

EDU-552-E72  Genl Supervision/Prof Develop   3    Th     5:00PM-8:00PM
Whel 112   L. Jensen

EDU-557-E73  Internship for Supv   3   W   5:00PM-7:00PM  C. Dusek

EDU-573-E73  Edu Child Spec Need   2   Th   5:00PM-7:00PM   Whel 112   L. Franz

EDU-574-E71  Intro Stud M/M Needs   3   M   5:00PM-8:00PM   Whel 108  
D. Janas-Hecker

EDU-576-E72  Behav Mgmt Spec Ed   2   T   5:00PM-7:00PM   Whel 304  
J. Kreiner   Prereq:  Take EDU 573, EDU 574

EDU-578-E73  Student Teaching: M/M ages 5-21    5

EDU-593-E73  Intern for Admin   3   W   5:00PM-7:00PM   Whel G05   C. Dusek

EDU-595-E75   Independent Study   1   TBA   TBA   TBA  J. Meinke


MINIMESTER   B

EDU-578-B01  Student Teaching: M/M   5  

Share |